dijous, 23 d’agost del 2007

Emma PapaRRuska!



Emma Paparruska Emma PapaSa
Emma Paparruska Emma Papasa!

Ruska Ke Ruska! Emma PapaRuska!
Ruska Ke ruska! Emma PapaSA!

Cotxino Cotxano!
Cotxino Txino Txano!

Ñiki Ñaka Ñaka!
POrron Porron!
Porron Pon Pon!

Cotxins!